Wyniki egzaminów uczniów w gminie Rozogi w większości odbiegają od średniej krajowej, czy wojewódzkiej. Szczególnie dramatycznie przedstawia się sytuacja w Szkole Podstawowej w Klonie. - Co jest tego powodem? – próbowali dowiedzieć się radni podczas niedawnej sesji Rady Gminy. Zdziwienie ich jest tym większe, że wszyscy nauczyciele w Klonie posiadają najwyższy stopień – dyplomowanego.

Dlaczego nasze dzieci mają tak słabe wyniki?
Radny Romuald Kaczmarczyk zaniepokojony jest słabymi wynikami uczniów osiąganymi na egzaminach. Dyrektor Marzena Błaszczak obiecuje „pochylenie się nad tematem, by znaleźć złoty środek”

Do rąk radnych w gminie Rozogi trafiła „Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019”. Zawiera ona m. in. wyniki egzaminów: maturalnego, gimnazjalnego i ośmioklasisty. W wielu przypadkach odbiegają one od średniej w kraju, województwie czy powiecie. Część radnych jest tym zaniepokojona. Szczególnie słabo wypadli maturzyści LO w Rozogach i ośmioklasiści Szkoły Podstawowej w Klonie. Ci ostatni uzyskali z języka polskiego średni wynik 41%, z matematyki – 27%, a angielskiego 28%. Tymczasem średnia powiatowa była odpowiednio o 17%, 14% i aż 22% wyższa.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.